W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka

Ubezpieczenie Rolne

Ubezpieczenie budynków rolnych

Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

 

UBEZPIECZENIA ROLNE BUDYNKÓW

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

 

Budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego

 • obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2

Gospodarstwo rolne

 • obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych


Zmiana właściciela gospodarstwa
Jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa rolnego przeszłona inną osobę, prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia OC rolników przechodzą na tę osobę.  Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. 

W przypadku wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego spoczywa na rolniku dotychczas posiadającym gospodarstwo rolne. W przypadku, gdy zmiana w posiadaniu gospodarstwa rolnego nastąpiła wskutek śmierci tego rolnika, obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpieczeń spoczywa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie. 

Rolnik dotychczas posiadający gospodarstwo rolne i jego następca obejmujący gospodarstwo rolne w posiadanie, ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej, należnej zakładowi ubezpieczeń, za czas do końca miesiąca, w którym zawiadomiono zakład ubezpieczeń o zmianie w stanie posiadania gospodarstwa rolnego.

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 • fundamenty,
 • izolacje,
 • ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
 • tynki,
 • stropy,
 • schody,
 • balkony,
 • dachy,
 • instalacje,
 • stałe elementy wykończeniowe.


Kiedy dostaniemy odszkodowanie?

 W przypadku tego ubezpieczenia, odszkodowanie przysługuje za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

 

Czas trwania ubezpieczenia:

Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy. Zawierana jest na kolejne 12 miesięcy, jeśli rolnik nie złoży pisemnego wypowiedzenia do zakładu ubezpieczeń na jeden dzień przed upływem tych 12 miesięcy.
 

Na jaką kwotę ubezpieczyć budynek rolniczy?

Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń
 

Brak ubezpieczenia

Za brak ubezpieczenia budynków rolniczych grozi kara w wysokości 375 zł.
 

Dodatkowo można doubezpieczyć :

 

 • produkty rolne
 • inwentarz żywy (zwierzęta gospodarskie)
 • maszyny, urządzenia, narzędzia, nawozy, opał
 • ruchomości domowe m.in. meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, elektronikę
 • pojazdy wolnobieżne (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego).

Towarzystwa z którymi współpracujemy